Bestyrelsen

Formand
Morten Pedersen
📧 hfvibelund@gmail.com

Næstformand
Carsten Ole Vesterskov Jensen
📧 carsten.o.v.jensen@youmail.dk

Kasserer & Sekretær
Tina Lilleris
📧 tlilleris@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Finn Juhl Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Jette Lindskov Nielsen
📧 jette.lindskov.nielsen@gmail.com

Revisor
Dorte Juhl
Ingrid Mile

Revisorsuppleanter
Amanda Jensen
Tina Lindberg

Grønt Team
Carsten Ole Vesterskov Jensen

Bestyrelsen kan træffes på telefonnummer: 42 60 00 92